29 juni 1984

Dansk vandbrug for opadgående

Sinja Sveinsdottir, Ugebladet "Ingeniøren"

Samtale med civilingeniør Karl Iver Dahl-Madsen, Dansk Akvakultur Institut, om instituttets forsøg med fiskeopdræt til havbrug. Ved forsøgsanlæggene ved Ensted- og Asnæsværket opdrættes der ørreder i kølevandsdambrug. I instituttets forsøgshal i Hørsholmforetages forsøg med opdræt af ål i recirkulerende vand. I løbet af 5 - 10 år vil Danmark fordoble sin fiskeopdræt og samtidig tredoble værdien af fiskeproduktionen, fordi det drejer sig om kostbare fisk. Udover forsøg med ørred- og åleopdræt vilinstituttet også forsøge sig med pighvarrer, men problemet er bl.a. at denne fisk ikke klækker i store mængder. Fra æg til yngel er overlevelsen kun på få procent. Dahl-Madsen mener at dansk fiskeri som helhed vil være tjent med en voksende produktion af opdrættet fisk, bl.a. fordi der skal anvendes industrifisk som fiskefoder.