18 juli 1986

Ny fiskerilov forbyder miljøvenlige havbrug

Poul Henrik Harritz, Ingeniøren, refererer fra et møde om akvakultur indkaldt af Hygiejneteknisk faggruppe.

På mødet fortalte overingeniør Erik Somer fra Miljøstyrelsen, om den nye saltvandsfiskerilov, der forbyder muslingeopdræt i fjordene, uagtet muslingerne kunne hjælpe med den tiltagende forurening, da de æder det organiske materiale og omsætter det miljøfarlige kvælstof.

Man forbyder miljøvenlige muslingebrug i fjorde, der kunne have gavn af disse brug.

Det må der forhandles med fiskeriministeren om, sagde Erik Somer.

På mødet fortalte Karl Iver Dahl-Madsen fra Dansk Akvakultur Institut om opdræt af regnbueørreder i saltvand, åleopdræt i recirkuleret, opvarmet vand, dyrkning af stillehavsøsters og blåmuslinger samt sea ranching, udsætning af fiskeyngel med henblik på genfangst og produktion af havalger.