01 juli 1994

Afskaf det (u)etiske råd

Kommentar i Politiken 1994

Når jeg hører formanden for Det Etiske Råd, Else Marie Sejr Larsen, udtale sig om genteknologi, føler jeg mig som en kætter i inkvisitionens hænder. Jeg kommer til at tænke på Galilei, som blev tvunget til at afsværge sin opfattelse af, at Jorden bevæger sig. Og jeg bedyrer, at Det Etiske Råd har en fuldstændig misforstået funktion og straks bør nedlægges. Forskningsfrihed og frihed til teknologisk udvikling er en umistelig frihedsrettighed på linje med ytringsfrihed, kunstnerisk frihed, politisk frihed osv. Den kan og skal ikke begrænses af samfundet eller dets udpegede organer. Staten skal ikke blande sig i det enkelte menneskes ret til at forske. Nyskabende udfoldelser er sjældent populære og baserer sig ikke på et flertal.

Jeg er sikker på, at den stenalderkvinde, der første gang fandt på at bruge ilden, blev udstødt fra sin stamme af alle de velmenende sortseere, der mente, at sagen først skulle snakkes grundigt igennem, før der kunne gives tilladelse. Genteknologi er fyldt med en mængde ufatteligt spændende muligheder for mennesket. Den kan skaffe barnløse mennesker børn, den kan løse alderdommens gåder, den kan øge menneskets intelligens og fysiske formåen. De, der forsøger at forhindre eller bremse denne udvikling, påtager sig et meget stort ansvar, fordi de derved krænker det enkelte menneskes muligheder for at få et bedre og længere liv. Den genteknologiske udvikling og andre tilsvarende udviklinger skal fremmes mest muligt, netop fordi de er stærkt kontroversielle og samfundsomstyrtende. De skal ikke bremses af velmenende professionelle snakkere, som siger: Vi må debattere grundigt, vi må nøje overveje, vi må styre, når de i virkeligheden mener: Vi må forbyde!

Den forskning og udvikling, der sker med voksne menneskers medvidende samtykke, skal ikke kunne forhindres af staten. Vi kender nok af eksempler på, hvordan det kan gå, når samfundet, staten eller kirken forhindrer mennesket at tænke nyt. Det Etiske Råd er et sådant censurorgan, og derfor en uetisk konstruktion. Nedlæg det med det samme. Heldigvis er verden blevet mere åben, fri og pluralistisk. Så den forskning og udvikling, der kan gavne menneskene, vil blive gennemført, uanset hvad et etisk råd i Danmark mener. Men det er da vigtigt, at Danmark med sine store forskningstraditioner (Tycho Brahe, Ole Rømer, H.C. Ørsted, Niels Bohr) placerer sig helt i front internationalt. Vore unge ambitiøse forskere skal kunne udfolde sig frit uden frygt for at komme i hænderne på inkvisitionen.