15 oktober 1994

Gensplejsede produkter - Ja tak, fler af dem

Jeg glæder mig til, at vi får nogle flere gensplejsede produkter på markedet, og for min skyld må man gerne mærke dem. Så kan jeg positivt vælge dem frem for ikke - gensplejsede produkter, der jo i almindelighed er miljøbelastende, usunde og smager dårligt!

Jeg vil gerne medgive, at lige præcis sojabønner og Round-Up er en dårlig start på gensplejsnings-diskussionen. Jeg bryder mig heller ikke om den anvendelse. Men desværre synes jeg, at SF og dets madpolitiske ordfører Jørn Jespersen med sin stærke modstand mod dette produkt efterlader et indtryk af, at SF er imod anvendelsen af gensplejsning som sådan. Og det kan da ikke være meningen. Tværtimod skal genteknologien fremmes mest muligt, og der skal for forbrugerens og miljøets skyld gøres en stor indsats for at få indført disse produkter på markedet så hurtigt som muligt.

Sandheden er jo, at gensplejsningen kan betragtes som det største fremskridt for produktionsbiologien siden opfindelsen af landbruget. Denne teknik giver muligheder for en stærk udvikling af de biologiske produktivkræfter, og vil være med til at sikre, at en stor verdensbefolkning kan forsynes med sunde og velsmagende fødevarer, som dyrkes under miljømæssigt forsvarlige omstændigheder. Ligesom teknikken vil sikre, at en stor del af de andre råvarer, vi har i øvrigt brug for, vil kunne fremstilles på et bæredygtigt grundlag.D

er er ingen særlig grund til at være bekymret for gensplejsning. Gensplejsede fødevarer adskiller sig ikke fra fødevarer, som er forædlet på traditionel måde. Man kan blot gå meget mere målrettet og effektivt til værks. Tværtimod skal man glæde sig over de rige muligheder, teknikken stiller til rådighed.Det er da helt forskruet, at enhedslisten kalder gensplejsede produkter uøkologiske. Bruger det økologiske jordbrug ikke forædlede planter og dyr? Bruger det ikke hjælpestoffer og energi? Bruger det ikke menneskelig snilde i produktionen? og tilpasser naturen til menneskets behov? Økologisk jordbrug er et rationelt og praktisk erhverv baseret på et klassisk, naturvidenskabeligt grundlag og med det hovedsigte at dyrke kvalitetsfødevarer under bæredygtige omstændigheder. Økologisk jordbrug er ikke baseret på drømmen om den uberørte natur, månens faser og andre pseudoreligiøse elementer.

Så lad mig opfordre SF til at melde klart ud med nogle progressive synspunkter til fremme for an-vendelsen af gensplejsning. Maskinstormernes tid er forbi.