22 februar 2004

Krav: Kvælstof ind i vandforhandlinger

Næste vandmiljøplan forhandles uden øje for faktiske forhold. Udslippene af kvælstof til vandmiljøet er ikke reduceret tilstrækkeligt, siger kritikere

Af Jan Dahlmann, Ingeniøren

De politiske forhandlinger om Danmarks tredje plan for vandmiljøet er på vej ind i slutfasen. Det sker uden at de faktiske forhold i søer, fjorde og kystnære områder tages i betragtning, lyder kritikken nu.»Jeg vil have virkeligheden draget ind i diskussionen om den nye vandmiljøplan. Jeg vil tale om målinger i vandmiljøet. Det er ikke nok at diskutere modelberegninger og prognoser«. Sådan lyder det fra vicedirektør i Fyns Amts vandmiljøafdeling, Jørgen Dan Petersen.Han har stor andel i, at Amtsrådsforeningen helt ekstraordinært tydeligt har taget afstand fra forløbet og iscenesættelsen af forhandlingerne om den nye Vandmiljøplan III, der kan være på plads om få uger.

Eksperter anfægter evaluering

Amtsrådsforeningens krav til en ny vandmiljøplan indebærer, at "den fremtidige generelle regulering af kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget bliver skærpet i forhold til i dag." Men det stik modsatte er ved at ske: Kvælstoffet er på vej ud af dagsordenen.Det sker efter, at Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning i en endelig evaluering af forgængeren, Vandmiljøplan II, er nået til det resultat, at målet i denne plan: en halvering af kvælstoffet, reelt bliver nået. Men resultaterne modsiges af Danmarks bedste tal for udvaskning af kvælstof til vandmiljøet. De stammer fra Fyn og viser en langt mindre reduktion.

Resultatet i slutevalueringen anfægtes af en række andre eksperter. Økologiprofessor ved Københavns Universitet, Kaj Sand-Jensen, mener, at de reelle reduktioner til vandmiljøet er omkring en tredjedel. Den usikkerhed, der er ved DMU og DjF's tal er ikke kommet klart nok frem, mener han.

Det samme siger en af Danmarks mest erfarne vandmodellører, Karl Iver Dahl-Madsen, fra DHI Vand og Miljø.

»Det er en generel problemstilling i Danmark, at formidlingen af dansk miljøforskning ikke afspejler den virkelighed, man finder i de faglige rapporter, der ligger bag ved de officielle udtalelser som f.eks. pressemeddelelser,« siger han.

En af de meste kritiske deltagere i den danske debat om vandmiljøet, civilingeniør Hans Schrøder, har bragt Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed ind i sagen ved at indklage vicedirektør ved DMU, Torben Moth-Iversen og vicedirektør ved Danmarks JordbrugsForskning Søren A. Mikkelsen for videnskabelig uredelighed. Schrøder siger, at usikkerheden – afspejlet i baggrundsrapporter – forvandles til robust pålidelighed i pressemeddelelser og sammenfatning.»Det er uredeligt, og vandmiljøplan III risikerer at ende lige så håbløst, som de to andre, fordi man fordrejer de naturvidenskabelige data,« lyder det fra Hans Schrøder.