01 december 2007

København-ved-Øresund: En by med ti millioner indbyggere

Kronik i Ingeniøren

Miljøministeriet har den 18 januar offentliggjort en plan om Storkøbenhavns udvikling. Planen er baseret på den klassiske fingerplan fra 1947. Den vil medføre en befolkningsudvikling i regionen og sikre en smidigere afvikling af trafikken og en udvikling i mere miljøeffektiv retning. Det er for såvidt og umiddelbart bedømt en god og konstruktiv plan, som har store muligheder for at opnå de stillede mål.

Som medlem af Akademiet for Fremtidsforskning, vil jeg imidlertid gerne vurdere planen fra et vækstorienteret og futuristisk perspektiv. I verden lige nu sker befolkningsudviklingen med rasende hast i megabyer i udviklingslandene. Fænomenet kaldes på udenlandsk: High-Speed Urbanisation,og som eks. kan nævnes, at Shanghai i Kina hvert år vokser med mere end 1million indbyggere. Kineserne er stærkt optaget af at løse disse udfordringer og har sammen med en gruppe af unge innovative danskearkitektfirmaer udarbejdet planer for nye Økovenlige storbyer. Projektet hedder CO-EVOLUTION og har givet de danske arkitekter verdens fornemste arkitektpris: Den Gyldne Løve i Venedig.

Megabyer findes også i vor del af verden: London, New York, Los Angeles etc. Og nu vil jeg tillade mig at komme med et forslag, som mange muligvis vil finde en kende kontroversielt: at Danmark & Sverige tilsammen laver en ambitiøs plan om at udvikle Storkøbenhavn-ved-Øresund til en Megaby med mere end ti millioner indbyggere.Nu forventer jeg ikke, at det kan lade sig gøre ved, at alle de rare danskere og svenskere i området straks begynde at få mange flere børn. Det kunne være ret hyggeligt, men det vil det tage lang tid. Selv om vi pludselig øgede befolkningsvæksten i området til 5% om året, ville det stadig tage 25 år, inden vi nåede 10 millioner. Og det ville være dyrt, fordi det i middel tager ca. 25 år før en nyfødt baby begynder at levere omkostningerne ved opvæksten tilbage til samfundet. Så en ambitiøs udviklingsplan må satse på skabe et kraftcenter, som vil tiltrække folk fra hele verden, og især fra det klassiske Københavnske opland: området omkring Østersøen. Befolkningsforøgelsen skal ske ved indvandring fra vores omgivelser f.eks.en million fra vores vestlige provinser (jyder & fynboer), en million nordmænd og svenskere, tre millioner østeuropæere fra Rusland, Baltikum og Polen og to millioner fra Afrika, Asien og verden i øvrigt. Det bliver syv millioner. Lagt til de tre millioner vi er i forvejen er rundt om Øresund bliver det til ca. ti millioner. Når Shanghai kan klare en million om året kan vi vel klare 350.000 om året dvs. at planen vil tage ca. tyve år at gennemføre.Det er klart, at en så ambitiøs plan kræver, at nogle forudsætninger bliver opfyldt. Først må der gøres op med mange danskeres forestilling om, at befolkningstilvækst er en dårlig ting. Tværtimod, menneskers venlighed, intelligens og skaberevne er den vigtigste ressource overhovedet, og gjort på den rigtige måde vil en forøgelse af verdens befolkning gøre os alle gladere og rigere i den brede betydning af ordet rigdom.Vi kender alle vores stramme indvandringslove. Det er helt forståeligt, at vi har indført sådanne love, da vores lille homogene stamme af danskere var ved at blive overvældet af indvandring fra mange kulturer, hvoraf nogle har vist sig meget vanskelige at integrere i det danske samfund. Men globaliseringen, som er et fantastisk gode både for de rige og de fattige lande, kan ikke gennemføres konsekvent uden, at der bliver fri bevægelighed ikke blot for kapital, varer og viden, men også for mennesker. Vi bør tænke frit i denne situation. Naturligvis skal vi ikke lave en "Bundegaard", så alle den milliard mennesker, der har en indtægt på under en dollar om dagen, straks kan styrte til Danmark for at blive forsørget. Men vi kunne måske indrette os på en sådan måde, at hvis et menneske med dets nærmeste familie kan skaffe sig en bolig og et arbejde i Danmark, så må han eller hun gerne flytte hertil. En helt oplagt og urimelig hindring for denne udvikling er"Østaftalen", som forhindrer vores Europæiske "landsmænd" fra Østeuropa i at komme til Danmark. Den aftale er dyr både for Østeuropæerne og for Danmark og bør hurtigst muligt afskaffes. Den moderne storby: København-ved-Øresund vil også bogstavelig set være en grænseoverskridende by. Danmark & Sverige må fremskynde bestræbelserne på at få harmoniseret og forenklet skatte- og boligregler i regionen, så detbliver ligegyldigt for den store bys indbyggere om de bor eller arbejder på den ene eller den anden side af Øresund. En fjernelse af broafgiften vil også være et godt skridt for integrationen.

Selvfølgelig vil mange velmenende mennesker bekymre sig og forvente, at en sådan Stor By vil blive for tæt befolket, stressende, fuld af forbrydere, støjende og forurenet. Sådan behøver de ikke at være. På mange måder vil den nye moderne storby fungere bedre på alle disse områder end de eksisterende mindre byer i regionen. Den store by bliver ikke specielt tæt befolket. Nogle højhuse her og der vil bidrage til et varieret bybillede. Men ellers vil byen blot brede sig til det halve af Sjælland og ind i de store tyndtbefolkede områder i Skåne. Vi kan alle huske det fra historien: Gammelt Dansk Land.

Spændende og slagkraftige nye teknologier vil sørge for, at den ny store by bliver et attraktivt sted at bo. Fremtidens fortrukne transportmiddel bliver næsten lydløse elbiler, som er så smarte, at de kan undvære en chauffør. De kan forene den kollektive transports effektivitet ved at transportere biler i klynger på gennemkørselsveje med 120 km i timen og med få meters afstand, med den individuelle trafiks komfort, som tillader dør-til-dørtransport i silende kold regn med ungerne fra børnehaven og indkøbsposen fra supermarkedet. De smarte nye biler vil også blive så billige, at en folkepensionist kan få råd til en, da elbiler er afgiftsfri.

Naturligvis vil storbyen bygge et par ekstra faste forbindelser over Øresund startende med den oplagte Helsingør-Helsingborg forbindelse. Den kollektive transport vil opnå den nødvendige kritiske masse af passagerer, så den bliver rigtig attraktiv, og kører hele tiden med fuld besætning over det meste af byen. Luftforurening og støj forsvinder og bliver lige så forældet som kolera. Det er en fortsættelse af den trend, der har gjort, at der nu trygt og med fornøjelse kan bades i Københavns havn, en gammel erhvervs- og industrihavn som tidligere var fyldt med alskens lort. Informationsteknologien vil hastigt bevæge sig videre og medføre, at den virkelige, fysiske by smelter sammen med det Virtuelle København, som forbinder folk og fæ og biler og virksomheder og boliger i et netværk med øjeblikkelig adgang til al den information, der er vigtig lige her-og-nu. Københavns overflader bliver malet over med billige organiske solceller, og husene blive så kloge, at de kan reparere og udbygge sig selv. Spildevandet bliver renset lokalt i bykvarterer og lejlighedskomplekser. Det regnvand, der falder på Københavns tage og veje, får lov til at strømme frit ned i Københavns grundvand og igennem de restaurerede åer, damme og søer. Ladegårdsåen, som nu er dækket af H. C. Andersens boulevard, ser igen dagens lys til glæde for løbere, limnologer og lystfiskere. København holder op med at suge det halve Sjælland tør for vand. Erkendelsen af, at det er en dårlig ide at bruge grundvand af høj kvalitet til at skylle lokummer med breder sig, og Københavns vandforsyning bliver delt i to dele: Højkvalitetsgrundvand til mad og drikke, og afsaltet brakvand fra Københavns havn som brugsvand til indkøbspris (under 1.5 kwh/m3). København kan nu uden problemer forsyne sine mange millioner festlige nye indbyggere med rigeligt vand og stadig sørge for plads og rum til byens mange vandplanter, fisk og fugle.

Der er utrolig mange fordele, udfordringer og muligheder knytter til den moderne Store By. Det økonomiske råderum for en sådan stor by vil være enormt, mere end fire gange det nuværende bruttonationalprodukt for hele Danmark. Det vil åbne store muligheder for nye virksomheder, jobs, uddannelse og forskning, som kan vinde nobelpriser. Den kulturelle forskellighed danner baggrund for en overflod af kunst, musik, film og restauranter. Vi vil se den fredelige muslimske fundamentalist leve i fordragelighed og tolerance med den agnostiske bøsse, den piercede besætter og den jakkeklædte forretningsmand, fordi byen er stor og rig nok til at rumme alle.

Ingen kommentarer: