01 marts 1993

Den faglige sfære

Klumme i Vand & Jord fra 1993

I gode fagfolk som læser dette udmærkede blad har alt for lidt indflydelse på den danske miljøforvaltning. I tier stille og lader stå til, mens interesseorganisationer og politikere kører løbet. Den faglige del af miljøbeslutningsgrundlaget er blevet udvandet og i flere tilfælde helt fjernet som en faktor i beslutningsprocesserne. Og der er nu hårdt brug for, at den naturvidenskabelige og tekniske indsigt (det jeg kalder den faglige sfære) genvinder sin fulde betydning for de vigtige miljøbeslutningsprocesser, vi står overfor. Vandmiljøplanen er et klokkeklart eksempel på, at den faglige sfære har mistet betydning. I denne plan er der ikke taget hensyn til ret meget af den store viden, man rent faktuelt har om vandmiljøforhold. Baggrunden for, at det er kommet så vidt, kan vel være en reaktion på, at naturvidenskabsfolk (herunder især ingeniører) tidligere havde (for stor) magt i beslutningssystemet, men nu er det desværre kommet dertil, at naturvidenskabelige facts betragtes på linie med økonomiske, politiske, etiske og forvaltningsmæssige forhold, som noget der frit kan skaltes og valtes med og stemmes om. Og i den sammenhæng boltrer jurister, økonomer og techsammere sig lystigt.

Men jeg tror også, at vi fagfolk er for pæne. Vi er opdraget til at sidde ude i kulissen og lave fine saglige indstillinger til beslutningssystemet. Og selvom de beslutninger, der kommer ud af det, gør vold på naturlovene, sidder vi stille og siger ingenting. Vi er også opdraget til at komme med alle mulige forbehold og nuanceringer i vores udtalelser. Derved bliver udtalelserne måske nok uangribeligt fagligt korrekte, men til gengæld helt uforståelige for offentligheden. Og i virkeligheden er det også en særlig form for sandhedsfordrejning, når en fagmand komplicerer et emne, som i grunden er ret enkelt at forstå. Ved at være så pæne, overlader vi banen til alle de hæmningsløse lobbyister. Vi lader en David Rehling og en H. O. A.Kjeldsen føre sig frem. Og tænker: Ha! Hvor er det plat, at de kan sige sådan noget. Men vi siger intet selv.

Så min pointe er: Kom på banen, alle I der ved bedre. Ikke blot i fagblade, men også i de offentlige medier. Og lad os igen sikre den faglige sfære en placering, der passer med dens betydning for de beslutninger, der skal tages.

Ingen kommentarer: